Ocena brak

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym. Przykładowo miarą e.i. kapitałowych jest iloraz otrzymanej dywidendy do poniesionych nakładów na nabycie papierów wartościowych.

Podobne prace

Do góry