Ocena brak

Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

  • Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  • Jednakże zdarza się, że ceny rynkowe nie odzwierciedlają w pełni kosztów i korzyści.

  • Rynek działa prawidłowo, jeżeli cena dobra jest równa społecznemu kosztowi jego wytworzenia oraz jeśli wartość dobra w oczach nabywcy jest równa jego wartości dla całego społeczeństwa. Jednak zdarza się, że ceny rynkowe nie odzwierciedlają w pełni kosztów i korzyści.

  • Np. problem zanieczyszczenia środowiska – przedsiębiorstwo wytwarza chemikalia i odprowadza ścieki do jeziora. Ścieki zatruwają lokalne ujęcia wody, zabijają ryby i ptactwo oraz wydzielają odrażający zapach. Te szkodliwe efekty uboczne stanowią społeczny koszt wytworzenia chemikaliów i powinny znaleźć właściwe odzwierciedlenie w ich cenie rynkowej. Może się jednak zdarzyć, że to nie nastąpi. Dopóki przedsiębiorstwo chemiczne nie płaci szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, dopóty cena rynkowa jego produktów będzie niższa od rzeczywistego kosztu ich wytworzenia. Produkcja chemikaliów powoduje efekt zewnętrzny.

  • Nie wszystkie efekty zewnętrzne są szkodliwe, np. właścicielka domu, która pomaluje swój dom, dostarcza korzyści sąsiadom, nie muszą oni dłużej oglądać odrapanych ścian.

  • Wszystkie efekty zewnętrzne mają tą wspólną cechę, że wywierają wpływ, który nie jest przedmiotem obrotu na rynku.

Podobne prace

Do góry