Ocena brak

Efekt synergiczny

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego. Jest on podstawowym warunkiem tworzenia i funkcjonowania organizacji. Pojęcie to pochodzi z biologii, gdzie oznacza pracę między różnymi organami. Współcześnie przez pojęcie synergia rozumie się takie zestawienie elementów, by ich oddziaływanie dawało skutek większy niż suma skutków wywołanych przez każdy z elementów oddzielnie. Synergia oznacza, że całość to coś więcej niż prosta suma części.

 

Efektem synergii na gruncie organizacji i zarządzania pracował już A. Smith, który twierdził, że ta sama liczba ludzi może w następstwie podziału pracy wykonać znacznie większą ilość pracy na skutek trzech okoliczności:

 

a) wzrost sprawności każdego robotnika

b) zaoszczędzenie czasu, który zwykle się traci przy przechodzeniu od jednego rodzaju pracy do innego

c) wynalezienie wielu maszyn, które ułatwiają i skracają pracę, i pozwalają jednemu człowiekowi wykonywać pracę wielu ludzi.

Podobne prace

Do góry