Ocena brak

Efekt dochodowy zmiany ceny

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Zjawisko spadku kupowanych ilości w przypadku wzrostu ceny lub na odwrót tłumaczy również tzw. efekt dochodowy. Odnosi się do realnych możliwości finansowych konsumenta. Kiedy bowiem cena danego dobra rośnie, zaś wszystkie pozostałe czynniki ,czyli również dochód konsumenta nie ulegają zwiększeniu, jego siła nabywcza zmniejsza się. Naturalną tego konsekwencją jest zmniejszenie realnych możliwości zakupów rozpatrywanego dobra a często pociąga to za sobą również konieczność ograniczenia wydatków na pozostałe dobra.

Nasze założenie o przeznaczaniu całego dochodu na zakup płyt CD jest mało realne. Najprawdopodobniej student kochający muzykę faktycznie większość pieniędzy spożytkowałby na zakup płyt CD, jednak trudno przypuszczać, że zrezygnuje on zupełnie z innych wydatków np. na pójście do kina, pubu,, czy na zakup modnych adidasów. Kiedy ceny płyt CD będą coraz wyższe, a student nadal otrzymywać będzie miesięcznie 100 zł, jego sytuacja jako nabywcy wyraźnie pogorszy się, szczególnie, że większość swoich dochodów wydatkował na drożejący towar. W takim przypadku należy się spodziewać, że ograniczy on zakupy płyt CD.

Siła oddziaływania obydwu opisanych powyżej efektów jest różna w zależności od rodzaju dobra, z jakim mamy do czynienia i od indywidualnych cech konsumenta. Wiadomo na przykład, że efekt substytucyjny i dochodowy będzie słaby np. w przypadku soli, która jako wydatek nie zajmuje ważnego miejsca w naszych kosztach utrzymania (jest relatywnie tanim produktem, kupowanym w stosunkowo niewielkich ilościach) a poza tym nie tylko że nie posiada bliskich substytutów ale jest nam wręcz niezbędna do życia. Mówimy zatem, że popyt na sól jest sztywny, czyli nie ulega zmianie pod wpływem zmiany ceny.

Poza tym konsument może zachować się nieracjonalnie i nie zmniejszyć zakupów towaru, którego cena rośnie. Dzieje się tak np. w przypadku używek np. papierosy, alkohol itp. Chociaż produkty te są nabywane w takich wypadkach w dużych ilościach i nie posiadają substytutów , to wzrost ich ceny z reguły nie odstrasza ich nabywców.

Podobne prace

Do góry