Ocena brak

Efekt dochodowy

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Dostosowanie popytu do zmiany realnego dochodu. Wzrost cen dla wszystkich dóbr normalnych wyraża się zmniejszeniem wielkości popytu.

W przypadku dóbr zwykłych (normalnych) podwyżka ceny określonego dobra zmniejsza wielkość popytu na to dobro.

W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w odwrotnym kierunku.

Podobne prace

Do góry