Ocena brak

Efekt Balassy – Samuelsona

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Efektem Balassy - Samuelsona w teorii ekonomii nazywa się wpływ wymiany międzynarodowej na ogólny poziom cen oraz kształtowanie się kursu walutowego. Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym.

Efekt B-S dotyka wszystkie państwa nowo przystępujące do Unii Europejskiej, które w pierwszym etapie likwidują cła, a następnie przyjmują wspólną walutę.

Efekt B-S ukazuje dylemat

- czy wybrać stabilność cen, czy raczej stabilność kursu walutowego.

Do góry