Ocena brak

ED. RÓWNOLEGŁA: GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA, OGNIWA EDUKACJI, NOWE WYZWANIA

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

KIERUNKI DZIAŁANIA; NOWE WYZWANIA:

 • edu. równoległa musi przestrzegać zasady indywidualności. niezależności, autonomii człowieka

 • musi szanować prawo człowieka do własnego bytu, do samo kształtowania się

 • ma być edukacją trzech żyjących pokoleń: dzieci i młodzieży, ludzi czynnie pracujących zawodowo, ludzi emerytowanych

 • pluralizm edu. równoległej (edu. środowiskowa prowadzona przez niepaństwowe stowarzyszenia, fundacje)

 • musi być powiązana z gospodarką rynkową – szukać sił społecznych

 • powinna wypełniać braki edukacji szkolnej – zająć się wybitnie zdolnymi, niepełnosprawnymi

 • edu. równoległa trzeciego pokolenia – ludzi samotnych, starszych, ale i bardzo sprawnych, chętnych do współdziałania.

OGNIWA EDUKACJI:

 • ośrodki wychowania naturalnego (rodzina)

 • placówki opiekuńczo –wychowawcze dla dzieci i młodzieży np. domy dziecka

 • placówki wspomagające rozwój dzieci i młodzieży np. świetlice, czytelnie,

 • instytucje bezpośredniego upowszechniania kultury i sztuki np. kino, teatr

 • instytucje i środki masowego komunikowania np. radio, telewizja

 • instytucje społ.- wych. np. kościół

 • ośrodki organizujące działalność wychowania np. służba zdrowia

Podobne prace

Do góry