Ocena brak

Dźwignia finansowa i operacyjna

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Zjawisko dźwigni finansowej – efektywne wykorzystanie obcych kapitałów dla zwiększenia zyskowności kapitałów własnych.

Za posługiwanie się obcymi kapitałami firma płaci wprawdzie odsetki, które dotyczą nie tylko kredytów bankowych ale również zobowiązań wobec innych wierzycieli, w tym także wobec dostawców z tytułu nieterminowego regulowania faktur. Jeżeli jednak stopa odsetek płaconych od zobowiązań jest niższa od osiągniętej zyskowności majątku, który mógł być dzięki tym zobowiązaniom powiększony, to różnica z tego tytułu wpływa na korzystniejsze ukształtowanie się zyskowności kapitałów własnych.

Przy obliczaniu wpływu dźwigni finansowej na zyskowność kapitałów własnych, której istota będzie bardziej szczegółowo scharakteryzowana dalej, należy uwzględnić, że koszt kapitałów obcych powiększa koszty uzyskania przychodów, a więc pomniejsza odpowiednio podstawę do wymiaru podatku dochodowego. Natomiast nie zalicza się do kosztów oprocentowania własnych kapitałów.

Określona skala elastyczności między zmianami zysku operacyjnego i sprzedaży nosi nazwę dźwigni operacyjnej.

 

Podobne prace

Do góry