Ocena brak

Dźwigacz odbytu

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Dźwigacz odbytu rozpoczyna się na stronie wewnętrznej miednicy małej na poziomie otworu zasłonionego. Tutaj jednak brak jest podłoża kostnego i włókna mięśniowe przyczepiają się do wzmocnionego pasma powięzi pokrywającej zasłaniacz wewnętrzny, do tzw. łuku ścię-gnistego dźwigacza odbytu (arcus tendineus m. leuatoris ani). To pasmo ścięgniste rozpoczyna się z przodu na dolnej gałęzi kości łonowej, wstępuje ku górze prawie do kanału zasłonowego i stąd opada ku dołowi i do tyłu w kierunku kolca kulszowego. U obu końców tego pasma mięsień rozpoczyna się na kości, z przodu na gałęzi dolnej kości łonowej aż do spojenia, z tyłu na kości kulszowej i nasadzie* kolca kulszowego.

Włókna mięśniowe biegną ku tyłowi, przyśrodkowo i ku dołowi i kończą się 1) w środku ścięgnistym krocza (centrum tendineum perinei) — węźle łącznotkankowym położonym pośrodkowo między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo-płciowej ; 2) na więzadlc odbytowo-guzicznym (ligamentum anococcygeum) oraz 3) na powierzchni przedniej i na brzegach kości guzicznej; poza tym 4) część włókien tworzy a) pętlę ku tyłowi od kanału odbytowego przechodząc z jednej strony na drugą (włókna zaodbytniczc); część krzyżuje się b) do przodu od niego z odpowiednimi włóknami strony przeciwległej (włókna przcdodbytnicze); część wreszcie c) kończy się po obu bokach kanału odbytowego.

Dźwigacz odbytu dzieli się na dwie wyraźnie zaznaczające się części, tylną, m. biodrowo-guziczny (m. iliococcygeus) i przednią, m. łonowo-guziczny (m. pubococcygeus); ten ostatni rozpoczyna się na kości łonowej i przedniej części łuku ścięgnistego, m. biodrowo-guziczny w przedłużeniu poprzedniego na pozostałej, tylnej części przyczepu początkowego.

Podobne prace

Do góry