Ocena brak

Dźwigacz łopatki

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do czwartego kręgu szyjnego. Wiązki te, z których pierwsza jest najsilniejsza, biegną równolegle ku dołowi, do tyłu oraz bocznie i przyczepiają się na górnym odcinku brzegu przyśrodkowego łopatki, począwszy od kąta górnego aż do trójkąta grzebienia (trigonum spinae).

Czynność. Dźwigacz łopatki współpracuje z górną częścią m. czworobocznego, pociągając łopatkę ku górze i przyśrodkowo. Poza tym obraca ją w ten sposób, że dolny kąt kieruje się przyśrodkowo, a wyrostek barkowy bocznie, tak samo jak m. równoległoboczny. Przy ustalonej obręczy kończyny górnej działając jednostronnie zgina kręgosłup w odcinku szyjnym ku bokowi, obustronnie — ku tyłowi.

Podobne prace

Do góry