Ocena brak

Dziki z Aveyronu

Autor /olega Dodano /03.01.2013

dziki z Aveyronu; chłopiec znale­ziony przez J. Itarda, lekarza w Insty­tucie Głuchych w Paryżu, w lasach Aveyronu we Francji i poddany przez niego intensywnemu wychowaniu. Pod jego wpływem dz. z A. przybrał pionową postawę, nauczył się samo­obsługi i rozumienia kilku poleceń, a nawet wydawania artykułowanych dźwięków. Był to chłopiec głęboko upośledzony umysłowo, pozbawiony w dzieciństwie oddziaływania wychowawczego i wpływów kultury, bowiem wzrastał wśród zwierząt. J. Itard w 1801 r. ogłosił wyniki swojej pracy wychowawczej nad dz. z A., co stało się impulsem dla rozwoju oligofrenopedagogiki i szkolnictwa dla upośle­dzonych umysłowo.

Podobne prace

Do góry