Ocena brak

Dziewięćsił pospolity

Autor /Fortunat Dodano /09.02.2012

 

Wygląd: Roślina jednoroczna lub dwuletnia, 50-60 cm wysoka, sztywna. Wzniesiona, kolczasta łodyga w wieloma koszyczkami kwiatowymi. Liście odziomkowe w rozetce, zamierające do czasu kwitnienia. Środkowe liście obejmujące do polowy łodygę, długie do 10 cm, słabo klapowane o kolczastym brzegu. Zewnętrzne liście okrywy zielone, kolczaste i wełnisto owłosione, wewnętrzne słomiastożół-te, 1-2 cm długości. Koszyczki kwiatowe 2-3,5 cm średnicy, składające się wyłącznie z żółto-brązowych kwiatków rurkowatych.

Siedlisko: Ubogie murawy nawapienne, murawy ciepłolubne, lasy sosnowe, suche i słoneczne wrzosowiska i zbocza. Do 1700 m n.p.m.

Rozmieszczenie: Prawie w całej Europie. W Polsce dość częsty na niżu i w górach po regiel dolny.

Okres kwitnienia: Od VII do IX.

Podobne prace

Do góry