Ocena brak

Dzienniki urzędowe organów centralnych

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Dziennik urzędowy jest służbowym wewnętrznym przeznaczonym do ogłaszania aktów prawnych pochodzących od organów centralnych, a przeznaczonych dla podległych im organów, zakładów, urzędów i instytucji. Dzienniki urzędowe w chwili obecnej ukazują się w poszczególnych ministerstwach jak również w różnych centralnych urzędach adm. państwowej.

Mogą się one ukazywać na podstawie szczególnych upoważnień ustawowych jak również za zezwoleniem Prezesa RM. Dziennik urzędowy organów centralnych ma charakter dziennika, w którym znajdują się przepisy interpretacyjne, wyjaśniające zagadnienia z dziedziny funkcjonowania i pracy określonego ministerstwa oraz komórek organizacyjnych podporządkowanych służbowo temu ministerstwu.

Dzienniki urzędowe wydawane na podstawie upoważnień ustawowych obok aktów normatywnych skierowanych do podległych organów i instytucji zawierają akty normatywne obowiązujące powszechnie tj. dotyczące bezpośrednio praw i obowiązków obywateli. Wydają je ministrowie kierujący działami adm. rządowej i kierownicy urzędów centralnych. Ogłasza się w nich:

1) akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych,

2) uchwały RM uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik urzędowy,

3) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, o których mowa w pkt.1 i 2.

W wymienionych dziennikach mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych.

Podobne prace

Do góry