Ocena brak

Dzienniki Urzędowe org. centralnych

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Dzienniki te wydawane są za zezwoleniem PRM, oraz o wydaniu niektórych dzienników można znaleźć postanowienia w ustawach.

I tak ustawa o Urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędzie i izbach skarbowych przewiduje że do zakresu działania Ministra Finansów należy wydawanie Dziennika Urzędowego Ministerstwa Finansów i Biuletynu Skarbowego- służyć będzie zapewnieniu jednolitego stosowania prawa podatkowego oraz tej samej interpretacji na terenie kraju.

Podobne prace

Do góry