Ocena brak

DZIENNIK

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Księga rachunkowa zawierająca chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory danych d. można traktować jako bazę danych księgowych. Podstawową rolą d. jest zachowanie śladu rewizyjnego, czyli łańcucha dowodowego pochodzącego z kodowania, sum kontrolnych i dokumentacji, łączącego salda kont i inne agregaty z oryginalną transakcją lub obliczeniem.

Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych d. powinien umożliwić m.in. uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w d. powinny być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Zapisy w d. i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

Powiązanie to możliwe jest przez nadanie numeru identyfikacyjnego każdej operacji wprowadzonej do ksiąg rachunkowych. Sposób dokonywania zapisów w d. powinien umożliwić ich jednoznaczne powiązania z dowodami księgowymi.

Podobne prace

Do góry