Ocena brak

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja Terytorialna- Administracja rządowa: Powstała w 1918r Naczelna Rada Ludowa - organ wykonawczy (Komisariat). Obok niemieckich Landratów wprowadzono polskich Starostów jako Naczelników Powiatów. Dopiero po zawarciu traktatu wersalskiego, w sierpniu 1919r. wydano ustawę o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Samorząd terytorialny:

1.Samorząd gminny:

a) samorząd gmin wiejskich: struktury samorządu gminnego nie uległy zmianom. Wprowadzono jedynie demokratyczną ordynację wyborczą.

b) samorząd gmin miejskich: samorząd miejski oparto na tych samych zasadach co na ziemiach byłego Królestwa Polskiego.

2. Samorząd powiatowy: Na ziemiach byłego zaboru pruskiego pewne uprawnienia nadzorcze posiadały sądy administracyjne,.

3. Samorząd wojewódzki: W chwili odzyskania niepodległości istniał tylko na ziemiach byłego zaboru pruskiego, jako dawny pruski samorząd prowincjonalny. Jego organem uchwałodawczym był Sejmik Wojewódzki Organem wykonawczym był Wydział Wojewódzki ze Starostą Krajowym na czele.

Podobne prace

Do góry