Ocena brak

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji w 1918 roku

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja terytorialna: Administracja rządowa: Powstała w 1918r. w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Na czele powiatów stanąć mieli Komisarze Powiatowi, kierujący całością administracji Utworzono w marcu 1919r. urząd Generalnego Delegata Rządu dla byłej Galicji, który miał przejąć większość kompetencji byłego namiestnika, a także sprawować kontrolę i kierownictwo nad działami administracji nie zespolonej.

Samorząd terytorialny:  

1.Samorząd gminny:

a) samorząd gmin wiejskich: częściową demokratyzację istniejących tu struktur samorządu gminnego,. Polska Komisja Likwidacyjna wprowadziła dodatkowe kurie w wyborach samorządowych.

b) samorząd gmin miejskich: wybory do samorządu nadal odbywały się wg systemu kurialnego, poszerzonego jedynie na mocy dekretu z 1918r. o czwartą kurię. Nadzór nad samorządem sprawowały organy administracji ogólnej (starostowie w I, zaś wojewodowie w II instancji) oraz organy wykonawcze samorządu wyższego stopnia.

2. Samorząd powiatowy: samorząd powiatowy praktycznie nie działał. Jego organy zostały rozwiązane, a w ich miejsce powołano tymczasowe zarządy ze starostami jako komisarzami na czele. Nadzór nad samorządem powiatowym należał do wojewodów, przy współudziale wydziałów wojewódzkich oraz ministra spraw wew.

3. Samorząd wojewódzki: Rady Wojewódzkie nie działały w Galicji, uprawnienia samorządowe posiadał Tymczasowy Wydział Samorządowy (zlikwidowany w 1929r.).

Podobne prace

Do góry