Ocena brak

Dzieje Ziemi - Ery prekambryjskie

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Z tego okresu pochodzą układy skał o wielkiej miąższości złożone ze skał krystalicznych i przeobrażonych (granity, gnejsy, łupki krystaliczne). Na tych skałach spotyka się także skały osadowe (zlepieńce, piaskowce). Dochodziło do licznych i na dużą skalę ruchów górotwórczych. Powstawały i ulegały zniszczeniu wielkie systemy górskie. Silnie zdeformowane ale i też skonsolidowane skały tworzą fundamenty obecnych kontynentów, a gdy występują na powierzchni ziemi mówimy o nich tarcze krystaliczne ich cechą jest ugięcie w środku.

Skały prekambryjskie występują także w obrębie niektórych pasm górskich jako wysoko podniesione twardzielce, wyjątkowo odporne na działanie procesów zewnętrznych. Na ery prekambryjskie przypadały początkowe fazy rozwoju życia, które rozwinęło się w wodach. Najpierw powstały rośliny, a nieco później pierwsze zwierzęta. Pod jej koniec życie osiągnęło już zaawansowany etap rozwoju. Po organizmach z tego okresu pozostały tylko skalne ślady.

- zastyganie skorupy ziemskiej

- tworzenie się tarcz kontynentalnych

- tarcze afrykańskie

- tarcza arabska

- tarcza australijska

- tarcza brazylijska

- tarcza dekańska

- tarcza kanadyjska

- tarcza grenlandzka

- tarcza gujańska

- kilkakrotne ruchy górotwórcze

Podobne prace

Do góry