Ocena brak

Dziedziczność - Czynnik X

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Chromosomy X i Y determinują płeć człowieka, lecz chromosom X zawiera także inne geny. Jeden z tych genów warunkuje postrzeganie kolorów. Zdolność rozróżniania kolorów zielonego i czerwonego zależy od genu znalezionego tylko w chromosomie X.

Mężczyzna posiadający anormalny gen postrzegania kolorów na pewno będzie daltonistą, ponieważ nie występuje u niego żaden inny gen, który cechę tą mógłby zniwelować. Jednak syn tego mężczyzny nie koniecznie będzie daltonistą. Gen daltonizmu przekazany przez ojca zostanie bowiem zniwelowany przez normalny gen matki X (wyjątek jeżeli matka jest także nosicielką anormalnego genu). Tymczasem jeżeli kobieta odziedziczy taki gen jego działanie zostaje zniwelowane przez drugi chromosom X, o ile nie zdarzy się, że anormalne geny odziedziczyła od obojga rodziców (sytuacja bardzo rzadka).

Podobnie sytuacja ma się z rzadką chorobą zwaną hemofilią(powoduje zaburzenia krzepliwości krwi). Jest to cecha recesywna, której gen znajduje się w chromosomie X. Kobieta może być nosicielem tej cechy i za każdym razem, gdy przekaże tę cechę synowi choroba ujawni się. Tymczasem dziecko płci żeńskiej potrzebuje “podwójnej” dawki genu hemofilii (od matki i ojca) aby dotknęło je ta choroba.

Geny recesywne, normalne lub nie mogą znajdować się w chromosomach człowieka przez całe jego życie, bez ujawniania się. W taki sam sposób mogą niezauważalnie przechodzić z pokolenia na pokolenie i nagle się ujawnić w jednym z ogniw łańcucha dziedziczności.

Podobne prace

Do góry