Ocena brak

Dziedziczenie beztestamentowe według Ustawy XII Tablic

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Spadkodawca zmarł nie pozostawiwszy testamentu lub ten stał się nieważny. Wg U XII T – zasada Si intestato moritur...jeżeli zmarł nie pozostawiając testamentu + zasada Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – nikt nie może umrzeć rozporządziwszy po części testamentem, po części beztestamentowo. Dopuszczono zasadę dziedziczenia beztestamentowego agnatycznego.

Trzy klasy dziedziczenia wg U XII T:

  • heredes sui – wszyscy znajdujący się pod władzą spadkodawcy, a przez jego śmierć stali się osobami sui iuris; dzieci i żona in manu dziedziczyli wedle głów (in capita – w częściach równych), dzieci syna (wcześniej zmarłego) dziedziczą wedle szczepu in stirpes (dzielą między sobą część przypadłą ich ojcu gdyby żył);

  • proximi agnati – najbliżsi agnaci (powoływani do dziedziczenia w razie braku heredes sui), dziedziczą wedle głów (z kobiet mogły dziedziczyć tylko rodzone siostry i matka, o ile była w małżeństwie cum manu u ojca spadkodawcy, przez co prawnie stała się siostrą agnatyczną spadkodawcy.

  • gentyle – w przypadku braku heredes sui i proximi agnati – dziedziczyli członkowie rodu

Brak jest dewolucji – kolejnego powoływania do spadku (w przypadku nie podjęcia spadku przez powołaną do tego osobę nie można było powoływać kolejnych według klas dziedziczenia). Nie objęty spadek stawał się bezpański i każdy drogą rocznego zasiedzenia mógł nabyć do niego prawa (usucapio pro herede).

Podobne prace

Do góry