Ocena brak

Dziedziczenie beztestamentowe w kodyfikacji justyniańskiej

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

  Justynian I w Nowelach z 548 roku n.e. uregulował ostatecznie dziedziczenie beztestamentowe, opierając się na pokrewieństwie kognacyjnym. Prawo do spadku mieli w kolejności:

  a/. krewni zstępni (descendenci), miała tu zastosowanie zasada reprezentacji.

  b/. rodzeństwo i krewni wstępni (ascendenci), w przypadku śmierci rodzeństwa ich miejsce zajmowały ich dzieci.

  c/. rodzeństwo przyrodnie oraz dzieci rodzeństwa przyrodniego na zasadzie reprezentacji.

  d/. dalsi krewni bez ograniczenia co do stopnia pokrewieństwa.

  Dziedziczenie klasy wyższej eliminowało niższą, nie wiadomo czy Justynian zniósł prawo pretorskie, a nawet gdyby obowiązywało to i tak pierwsi byli krewni kognacyjni.

Podobne prace

Do góry