Ocena brak

Dziecko w opiece zastępczej - Rodziny zastępcze

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Podstawowym celem umieszczenia dziecka poza rodziną jest udzielenie wsparcia dziecku  i rodzinie. Piecza zastępcza z założenia jest nastawiona na przywracanie dziecka rodzinie. 

W sytuacji naprawy chorego układu rodzinnego (reintegracja rodziny) dziecko powinno do niej wrócić. 

Tak więc rodzinna opieka zastępcza z założenia jest opieką tymczasową. Oczywiście, w sytuacji uzasadnionej może ona oznaczać wychowywanie dziecka długookresowe – do usamodzielnienia. Tymczasowość jako nadrzędna idea nie wyklucza zaangażowania emocjonalnego po stronie rodziny zastępczej.   

Rodzina zastępcza nie przejmuje pełni praw rodzicielskich. To rodzicom biologicznym, pomimo dysfunkcji i patologicznych w stosunku do dzieci zachowań, przysługuje władza rodzicielska i na nich spoczywa odpowiedzialność za dzieci.  Realizując swoje zadania opiekuńcze  i wychowawcze rodzina zastępcza bierze wraz z rodziną naturalną współodpowiedzialność  za dziecko (piecza podzielona). 

Podobne prace

Do góry