Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem;

-  Zapewnienie obecności rodziców lub opiekuna prawnego;

-  Nie stosowanie przymusu podczas składania zeznań i w celu przyznania się do winy;

Posiadanie prawa do odwołania się od przeczenia oraz innych związanych z nim  środków do wyższej, kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej władzy lub organu sądowego;

-  Poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego na wszystkich etapach procesowych.

Podobne prace

Do góry