Ocena brak

„Dzieci wilcze"

Autor /olega Dodano /03.01.2013

„dzieci wilcze"; określenie to odnosi się do dzieci żyjących w skrajnej izolacji, w warunkach poważnego za­grożenia dla ich normalnego rozwoju. Zaniedbania w zakresie wychowania dają znać o sobie we wszystkich sferach rozwoju, a szczególnie mocno zaznaczają się w opóźnieniach roz­woju mowy. Zdarza się, że dzieci, zabrane z warunków wybitnie ogra­niczających ich możliwości rozwojowe, przez długi czas nie mogą wyrównać efektów zaniedbania i wymagają inten­sywnych systematycznych wysiłków dla przywrócenia im poziomu przy­stosowania odpowiadającego zdolnoś­ciom ich rówieśników wychowywa­nych w normalnych warunkach.

Podobne prace

Do góry