Ocena brak

Dzieci niepełnosprawne

Autor /olega Dodano /03.01.2013

dzieci niepełnosprawne; dzieci u któ­rych występuje obniżenie sprawności organizmu powodujące znaczne ogra­niczenia i utrudnienia w sytuacjach życia codziennego. Odnosi się to także do nauki szkolnej. Dz. n. wymagają specjalnego podejścia wychowawczego i odpowiednich pomocy naukowych. Dla niektórych z tych dzieci jedyną możliwą formą nauczania i wycho­wania jest specjalna szkoła lub specjal­ny ośrodek szkolno-wychowawczy. W zależności od rodzaju niepełnospraw­ności wśród dz. n. można wyróżnić: niewidome i niedowidzące, głuche i niedosłyszące, upośledzone umysłowo, z uszkodzonym narządem ruchu, prze­wlekle chore, autystyczne i z innymi rodzajami upośledzenia.

Podobne prace

Do góry