Ocena brak

Działy statystyki

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

  1. Estymacja parametrów rozkładu prawdopodobieństw zmiennej losowej X

  2. Testowanie (weryfikacja) hipotez statystycznych

ad 1) Szacowanie wartości nieznanych wart. rozkładu. Nieznana postać odróżnia estymację od weryfikacji hipotez.

a) Estymacja punktowa – szacowanie punktowe szukanego parametru rozkładu

b) Estymacja przedziałowa – szacowanie parametrów w populacji (oszacowanie pewnego przedziału wartości rozkładu)

ad 2) obejmuje:

  • Hipotezę statystyczną (to każde przypuszczenie dotyczące rozkładu (rozkładów) prawdopodobieństwa badanej zmiennej losowej (zmiennych losowych))

  • Test statystyczny (pewne narzędzie, postępowanie służące sformułowaniu wniosku o hipotezie. Służy do testowania hipotezy, do rozstrzygania o prawdziwości lub nie)

  • Poziom istotności testu

Podobne prace

Do góry