Ocena brak

DZIAŁY BIOLOGII - Biochemia

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Biochemia (chemia fizjologiczna), to nauka o budowie chemicznej organizmów żywych i przebiegających w nich procesach chemicznych i energetycznych. Rozróżnia się:

. biochemię statyczną - badającą skład ilościowy i jakościowy żywej materii,

. biochemię dynamiczną - badającą przemiany materii,

. biochemię porównawczą - badającą odrębności biochemiczne różnych grup organizmów i ustalającą genetyczne powiązania i biochemiczne drogi ewolucji.

Podobne prace

Do góry