Ocena brak

Działanie mięśni w stawie kolanowym

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Staw kolanowy ma tylko jeden istotny mięsień prostujący, mięsień czworogłowy uda, natomiast cały szereg mięśni zginających. Pomimo to może on wykonać pracę trzykrotnie większą od pracy zginaczy (142.8 : 45,7 kGm). Przewaga ta. charakterystyczna dla ustroju ludzkiego, tłumaczy się tym,.że w przejściu z położenia ze zgiętymi stawami kolanowymi w wyprostowane, jak również odwrotnie, prostowniki uda dźwigają prawie całą masę ciała. Przy podnoszeniu ciała z pozycji klęczącej czy kucznej staw kolanowy i biodrowy prostują się przeciw sile ciężkości. Dodatkowy prostownik, jakim jest mięsień napinający powięź szeroką, w porównaniu do mięśnia czworogło-wego wykonuje pracę bardzo nieznaczną. Porażenie mięśnia czworogłowcgo uniemożliwia czynne prostowanie kolana. Chory z tym porażeniem może jednak stać na nodze porażonej trzymając się w ten sposób, żeby pion ciężkości ciała przebiegał do przodu od poprzecznej osi stawu kolanowego.

Głównymi zginaczami stawu kolanowego są mięśnie: półbłoniasty, półścięgnisty i dwugłowy uda; wykonują one ok. ośmiu dziewiątych całej pracy, gdy tymczasem działanie pozostałych zginaczy (mięśnie: smukły, krawiecki, podkolanowy i brzuchaty łydki) jest bardzo małe.

Ponieważ ruchy obrotowe goleni mogą być wykonywane tylko przy zgiętym kolanie, wszystkie mięśnie obracające ją (z wyjątkiem mięśnia napinającego powięź szeroką) są równocześnie zginaczami. Mięśnie nawTOtne (głównym nawiacaczem jest mięsień półbłoniasty, dodatkowymi — mięśnie; półścięgnisty. smukły, krawiecki, podkolanowy) pod względem wykonywanej pracy nieznacznie tylko przewyższają (6,0 ; 5,5 kGm) odwracacze (głównym odwracaczem jest mięsień dwugłowy uda, dodatkowym — mięsień naprę-żacz powięzi szerokiej), bardzo znacznie natomiast pod względem masy Słabym mięśniem obrotowym jest również mięsień brzuchaty łydki, przy czym jego głowa przyśrodkową obraca na zewnątrz, głowa boczna do wewnątrz.

Podobne prace

Do góry