Ocena brak

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Atak na Bomersund

Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011

Po zarzuceniu blokady Kronsztadu z powodu "szerzącej się epidemii cholery spowodowanej klimatem" flota sprzymierzonych przeszła w okolice Wysp Alandzkich, gdzie dołączyły do niej statki z wojskami desantowymi. Do-wództwo "połączonej floty" zadecydowało, że celem ataku stanie się Bomer-sund, główna baza rosyjska w tym obszarze. Bomersund był słabo ufortyfiko-wany i posiadał garnizon złożony zaledwie z 1 600 ludzi. Ponadto 900 żołnierzy rozmieszczonych było w trzech wieżach w okolicach fortu. Siły desantu liczyły około 10 000 piechoty morskiej. W tej sytuacji dowódca garnizonu generał major Bodisko zdawał sobie sprawę z tego, że nie zdoła się obronić przed przeważającym przeciwnikiem, lecz mimo to bardzo sprawnie dowodził obroną. 

Desant nastąpił 4 sierpnia i po czterech dniach całość wojsk razem z polową artylerią znalazła się na brzegu. Dalsze pięć dni zabrało im zajęcie pozycji wyj-ściowych do natarcia, które nastąpiło 13 sierpnia. W tym dniu, po krwawych walkach, zajęto wieżę zachodnią, 14 sierpnia padła wieża północna, a 15. wieża wschodnia. W tej sytuacji Rosjanom został tylko fort, który padł w dniu 17 sierpnia.

W ten sposób siły anglo-francuskie odniosły pierwsze zwycięstwo na ob-szarze Morza Bałtyckiego. Było to zwycięstwo wątpliwej wagi, a ponieważ wkrótce po tym piechota francuska odpłynęła do Francji razem z eskadrą okrę-tów, Anglicy zniszczyli resztę fortyfikacji na wyspach i ewakuowali swoją pie-chotę morską z Bomersundu. Dnia 9 października flota angielska otrzymała rozkaz powrotu do Anglii i w ten sposób zakończyły się działania wojenne na Bałtyku w roku 1854.

Do góry