Ocena brak

Działania marketingowe w poszczególnych fazach życia produktu

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Każdy produkt ma swój cykl życia na rynku, który składa się z następujących faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku.

Faza wprowadzenia – wprowadzając nowy produkt, kierownictwo ds. marketingu może ustalić wysoki lub niski poziom każdej ze zmiennych marketingowych, takich jak: ocena, promocja, dystrybucja i jakość produktu. Biorąc pod uwagę tylko cenę i promocję kierownictwo może zastosować jedną z 4 strategii: strategia szybkiego zbierania śmietanki, strategia powolnego zbierania śmietanki, strategia szybkiej penetracji i strategia powolnej penetracji.

Faza wzrostu – przedsiębiorstwo podejmuje szereg kroków mających na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku poprzez możliwie długi okres: doskonali jakość produktu i wyposaża go w nowe cechy, zmienia reklamę, obniża cenę. W fazie tej pojawia się substancja między wysokim udziałem w rynku i wysokim bieżącym zyskiem. Przeznaczając środki na doskonalenie produktu, promocję i dystrybucję przedsiębiorstwo może zdobyć pozycję dominującą.

Faza dojrzałości – niektóre przedsiębiorstwa porzucają swoje słabsze produkty. Wolą koncentrować swoje zasoby na bardziej zyskowych produktach i na produktach nowych. Mogą jednak nie doceniać wysokiego potencjału tkwiącego wciąż w produktach starych.

Faza spadku – rośnie koszt jednostkowy następuje spadek sprzedaży, produkcji i zysku, a przestaje oddziaływać reklama i inne instrumenty promocji. Skutecznym instrumentem w tej fazie może być obniżenie ceny, modyfikacja produktu, znalezienie dla niego nowych kanałów dystrybucji, nowych zastosowań lub nowych klientów.

Największa sprzedaż produktów występuje w fazie dojrzałości. Dlatego przedsiębiorstwa dążą do tego, aby ta faza cyklu zycia produktu trwała jak najdłużej. W tym celu dokonuje się udoskonaleń i modyfikacji produktu, które mają utrzymać lub zwiększyć zainteresowanie produktem u nabywców.

 

Podobne prace

Do góry