Ocena brak

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Sfery działań administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Policja administracyjna (sfera pierwsza), obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku, spokoju publicznego, życia, zdrowia oraz mienia.

- W aktualnym rozwoju krajowym zasięg oraz znaczenie policji będą się gruntować, zaś reglamentacja ulegnie zawężeniu.

- Reglamentacja (strefa druga)- oznacza różnorodną sferę działalności administracji, której istotą jest ograniczenie w dziedzinie wykorzystania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności podmiotów gospodarczych w imię szeroko pojętego interesu społeczno-ekonomicznego.

- Świadczenia materialne (sfera trzecia)-obejmuje działania polegające na zapewnianiu materialnych warunków życia społeczeństwa np.. zapewnienie mieszkania, ubezpieczenia społeczne.

- Świadczenia niematerialne (sfera czwarta)- obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie; to głównie wydawanie decyzji administracyjnych np. rejestrowanie urodzonego dziecka, umieszczanie w domu opieki dla ludzi starszych.

- Zakaz ingerencji administracji (sfera piąta)- może być osadzony na tych postanowieniach konstytucji, które nie dopuszczają żadnego wyjątku lub dopuszczony wyjątek określają dokładnie.

Podobne prace

Do góry