Ocena brak

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Podział form działania administracji publicznej dzielimy na...

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Czynności prawne i

- Inne działania administracji nie podlegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi

Czynności prawne. Polegają na objawieniu woli organu administracji publicznej celem wykonania określonych skutków prawnych takich jak powstanie, zmiana lub zniesienie stosunków prawnych. Mamy dwa rodzaje tych czynności prawnych:

Czynności administracyjno prawne regulowane przez prawo administracyjne, gdy administracja działa władczo. Czynności administracyjno prawne mogą wywoływać skutki prawne w dziedzinie prawa cywilnego, ale nie jest to regułą.

Regułą jest natomiast, że obowiązki ustanowione w drodze czynności administracyjno prawnych mogą być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej (bez potrzeby występowania do sądu). Administracja publiczna sama przeprowadza wykonanie aktów administracyjnych oraz gdy jest potrzeba stosuje przymus państwowy (środki egzekucyjne).

Podobne prace

Do góry