Ocena brak

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Inne formy działania administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Umowa cywilnoprawna

- Umowa administracyjna

- Porozumienie administracyjne

- Przyrzeczenie

- Ugoda administracyjna

Swoistą kategorię stanowią akty procesowe. Prawa procesowe istnieją we wszystkich działach prawa jako służące do realizacji prawa materialnego. Dla realizacji materialnego prawa administracyjnego podstawowe znaczenie mają kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podobne prace

Do góry