Ocena brak

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Charakter działań administracji publicznej

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- W państwie prawa działania administracji publicznej, państwowej, rządowej i samorządowej nie tworzą konstrukcji socjologicznej, ekonomicznej i politycznej zaś konstrukcje prawną.

- Podmioty wykonujące prawo to podmioty administracji publicznej, nie decydują one o zadaniach publicznych, formach działania, w państwie prawa przesądza o tym prawo powszechnie obowiązujące stanowione przez władze ustawodawczą.

- W obliczu nieprzerwanie zmieniającej się rzeczywistości społecznej działania administracji publicznej powinny nosić charakter twórczy, a nie jedynie wykonawczy w stosunku do prawa.

- Działania administracji publicznej poza wykonywaniem prawa, to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, to aktywny zarząd dobrami, nie tylko z tendencja do ich utrzymania, ale do ich pomnożenia.

- Źródłem twórczości inicjatywy polityki i wszelkiej samodzielności działania administracji publicznej w państwie prawa są zawsze normy prawa powszechnie obowiązującego.

- Działania administracji publicznej to nie tylko wykonywanie prawa, to twórcza odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, to aktywny zarząd dobrami, nie tylko z tendencją do ich utrzymywania, ale do ich pomnożenia.

- W istocie prawo powszechnie obowiązujące stanowione przez władzę ustawodawczą do wykonywania przez administrację publiczną zawiera wiele konstrukcji prawnych umożliwiających podejmowanie działań o charakterze twórczym, kreującym przedsięwzięcia nowe. Są to konstrukcje, które pozwalają nie tylko na wykonywanie rozumiane jako twórcze organizowanie wykonywanie norm prawa, niejednokrotnie z szerokim zakresem samodzielności organów administracyjnych.

- Prawo nadaje działaniom administracji charakter wiążący, prawo jest elementem chroniącym pozycję obywatela i porządkującym organizacje administracji publicznej w taki sposób, by nie stwarzała ona zagrożenia dla praw i wolności obywatela.

- W państwie prawa organy administracji publicznej nie poszukują inspiracji do działania poza obowiązującym porządkiem prawnym, wszystkie bowiem impulsy dla podjęcia działań koniecznych w obliczu danego stanu faktycznego zawarte są w normach prawa powszechnie obowiązującego.

Podobne prace

Do góry