Ocena brak

Działalność wód podziemnych

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Pewne części skorupy ziemskiej zbudowane są ze skał rozpuszczalnych w wodzie, do których należą ; gips, sól, dolomit. Ponieważ skały te posiadają zazwyczaj bardzo dużo szczelin, to wody opadowe wzbogacone w dwutlenek węgla i płynące po powierzchni dostają się w głąb i dzięki temu powstają różnorodne formy zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Proces doprowadzający do powstania tych form nosi nazwę krasowienie.

Do najważniejszych form krasu powierzchniowego należą;

  • żłobki i żebra krasowe

  • lejki krasowe

  • uwały

  • polja

Do najważniejszych form krasu podziemnego należą:

Wymywająca działalność wód podziemnych: prowadzi do rozmywania, wymywania, i odprowadzania cząstek mineralnych.

Podobne prace

Do góry