Ocena brak

Działalność wód płynących

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Wody płynące po powierzchni ziemi są bardzo ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym. Już wody opadowe, spływając strugami po stoku, żłobią bruzdy erozyjne, lecz znacznie większe znaczenie dla rozwoju rzeźby mają stale płynące rzeki. Ich rzeźbotwórcza działalność polega na erozji, tj. nisz­czeniu podłoża i brzegów doliny, transporcie materiału różnej wielkości oraz jego akumulacji (osadzaniu). Intensywność tych procesów zależy od ilości wody w rzece oraz prędkości, z jaką ona płynie. Końcowym efektem rzeźbotwórczej działalności rzeki jest dolina, która w swoim profilu po­dłużnym - od źródła do ujścia - zmienia kształt i wygląd. Jest to między innymi efektem zmiany prędkości płynącej wody, co zależy od spadku.

Spadek rzeki to mierzony w promilach stosunek różnicy wysokości lustra wody w rzece na pewnym jej odcinku do rzutu długości tego odcinka (różnica wysokości między poziomem źródła i poziomem ujścia rzeki). W zależności od wielkości spadku rzekę można podzielić na trzy odcinki:

bieg górny - duży spadek powodujący szybki nurt,

bieg środkowy - spadek znacznie mniejszy, woda płynie wolniej,

bieg dolny - o bardzo małym spadku i leniwie płynącej wodzie.

W każdym z wymienionych odcinków przeważa inny rodzaj rzeźbo­twórczej działalności rzeki i powstają inne formy ukształtowania powie­rzchni.

Podobne prace

Do góry