Ocena brak

Działalność wiatru

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Działalność wiatru może być trojakiego rodzaju:

  1. niszcząca: deflacja i korozja

  2. transportująca

  3. akumulacyjna

Rozmiary działalności wiatru zależą od charakteru podłoża , klimatu, stopnia pokrycia szatą roślinną. W największym stopniu wiatr działa na terenach równinnych o suchym klimacie i dużych wahaniach dobowych i rocznych temperaturach powietrza. Działalność wiatru jest ułatwiona gdy występuje skąpa roślinność lub nie ma jej wcale.

Adn.1

  • deflacja: polega na wywiewaniu materiału. Deflacja prowadzi do obniżenia powierzchni terenu: powstają różnego kształtu misy deflacyjne, bruki

  • korazja (erozja eoliczna) : transportowane wiatrem ziarna , uderzając z dużą siłą o przeszkodę, niszczą jej powierzchnię, jest to korazja, polega ona również na zdzieraniu, nadgryzaniu, szlifowaniu, polerowaniu. Szybszemu niszczeniu ulegają zwietrzałe , mniej odporne partie skał.

Adn.2

  • transportująca: przejawiająca się w przenoszeniu okruchów skalnych często o znacznych rozmiarach.

Adn.3

  • akumulacyjna: gdy ciężar niesionego materiału przekracza siłę transportową wiatru, następuje akumulacja niesionego materiału ,związana z gromadzeniem transportowanego materiału. Na obszarach suchych wywiewanie drobnego materiału z pokryw zwietrzelinowych prowadzi do powstania pustyń kamienistych lub żwirowych. Pustynie piaszczyste są obszarami akumulacji piasku.

Podobne prace

Do góry