Ocena brak

Działalność uchwałodawcza NSA

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Przedmiotem tego postępowania jest:

  • Podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych , których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

  • Podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej.

Postępowanie jest prowadzone w pierwszym przypadku na wniosek Prezesa NSA RPO, a w drugim przypadku na podstawie postanowienia składu orzekającego sądu. Wniosek o podjęcie uchwały oraz uchwały NSA wymaga uzasadnienia.

NSA podejmuje uchwały w składzie 7 sędziów całej Izby lub w pełnym składzie. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Podobne prace

Do góry