Ocena brak

Działalność sponsoringowa przedsiębiorstw

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

1. Bank Handlowy.

Bank Handlowy jest jednym z tych polskich banków , których działalność sponsorska prowadzona jest według sprawdzonych i profesjonalnych zasad. Co roku ustala się dziedziny zaangażowania sponsorskiego. Działalność tę prowadzi centrala banku i jego oddziały. Decyzję podejmuje zarząd banku oraz dyrektorzy oddziałów w porozumieniu z terenowymi organami administracyjnymi i samorządowymi. Celem banku jest dotarcie do ściśle określonej grupy docelowej , umacnianie klientów w przekonaniu , że bank jest odpowiednim partnerem , że jest to instytucja godna zaufania , ale i przyjazna itd. Z opublikowanych raportów Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga , założonej przez Bank Handlowy , wynika , że w 1997 i 1998 r. wydano na działalność programową i dotacje po ok.3 mln. zł . Nie ma jednak informacji o sumach sponsorskich wydawanych przez sam bank , bez pośrednictwa fundacji. Jedną z dziedzin wspieranych przez fundację są programy badawcze i publikacje , szczególnie z dziedziny bankowości i finansów . Duże kwoty przeznaczono na badania w dziedzinie terapii nowotworowej , badania nad mózgiem oraz szkolenia lekarzy z warszawskiego hospicjum dla dzieci ..

Bank Handlowy współpracuje od pewnego czasu z AIESEC . Podpisano umowę na realizacje wielu projektów edukacyjnych , wykładów i konferencji. Zasadą jednak jest, że bank finansuje tylko poszczególne, odpowiednio uzasadnione projekty. Bank jest współorganizatorem corocznych targów pracy AISEC w kilkunastu ośrodkach akademickich w Polsce. Ponadto aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk.

Bardzo ważnym zadaniem fundacji jest wsparcie licznych inicjatyw lokalnych , na co przeznacza się ok. 35 % pieniędzy. Przeznaczono je m.in. dla szpitali w Kaliszu , Opolu , Kielcach , Bielsku-Białej i Katowicach , dla szkół w byłym woj. elbląskim , Gdańsku, Lublinie , ok. 300 tys. zł przekazano szkołom łączności w Łodzi , Legnicy i Wrocławiu , a ponad 500 tys. zł dla szkół w regionach najbardziej dotkniętych powodzią w 1997 r.

Fundacja oraz Bank Handlowy są od wielu lat sponsorami kultury. Sponsorował wystawy promujące krajową kulturę w polskich ośrodkach kultury za granicą, m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Sztokholmie i Wiedniu. W 1993 roku rozpoczął sponsorowanie Festiwalu Muzyki Dawnej oraz Festiwal filmowy. Współpracował a Warszawską Operą Kameralną oraz z wieloma innymi instytucjami kulturalnymi.

 

2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

TUiR WARTA jest jednym z największych i najstarszym zarazem polskim towarzystwem ubezpieczeniowym.

Do czasu rozpoczęcia procesu transformacji systemowej w Polsce przedsiębiorstwo działało w warunkach monopolistycznych. Istniał bowiem podział „rynku” między tę firmę i Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

Wraz z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z

28 lipca 1990 roku powstały warunki do pojawienia się rzeczywistego rynku usług ubezpieczeniowych. Należało przestawić się na nowe uwarunkowania funkcjonowania rynkowego. Organizacyjnym przejawem takiego nowego podejścia było powołanie Biura Marketingu, które zaczęło się zajmować także prowadzeniem promocji firmy i jej produktów w warunkach istnienia konkurencji. Jedną z form promocji stał się sponsoring.

Początki planowanego stosowania sponsoringu jako formy promocji WARTY to lata 1993 i 1994. Do tej pory wykorzystywano głównie tradycyjną reklamę, a budżety reklamowe były niewielkie. Obecnie udział wydatków na działania sponsoringowe w całości budżetu promocyjnego wynosi 15-20%.

Przed określeniem celów promocji, szczególnie sponsoringu przeprowadzono badania na temat postrzegania przez potencjalnych i obecnych klientów firmy ubezpieczeniowej. Chodziło o ustalenie idealnych cech takich przedsiębiorstw. Analizy wykazały, że klienci szczególnie zwracają uwagę na solidność firm ubezpieczeniowych, ich tradycje wynikające m.in. z czasu ich funkcjonowania, na ich siłę finansową. Działania promocyjne WARTY miały się przyczynić do osiągnięcia podobnego wizerunku firmy wśród opinii publicznej, a szczególnie wśród potencjalnych klientów.

Wśród dziedzin sponsorowanych najważniejsze znaczenie mają: kultura, sport, przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i sferą społeczną.

 

Sponsoring kultury ma najważniejsze znaczenie z punktu widzenia realizacji wcześniej ukazanych celów. Dobierane są imprezy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Firma nie bierze pod uwagę możliwości sponsorowania masowych imprez kulturalno – rozrywkowych z dwóch powodów: po pierwsze nie byłoby to spójne z zamierzonymi celami i pożądanym image firmy, a poza tym unika się w ten sposób posądzania o wydatkowanie pieniędzy klientów na jakieś mało poważne imprezy masowe.

 

Niektóre inne firmy ubezpieczeniowe zaangażowawszy się w takie przedsięwzięcia spotkały się właśnie z tego typu krytyką, co z punktu widzenia obrazu przedsiębiorstwa było bardzo niekorzystne. Poza tym firmy ubezpieczeniowe są pod dość intensywną kontrolą społeczną i szczególnie w sytuacji podwyższenia składek wydatki na finansowanie niektórych imprez mogą być odbierane przez opinię publiczną bardzo negatywnie.

Podobne prace

Do góry