Ocena brak

Działalność sponsoringowa Nationale Nederlanden.

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Firma Nationale Nederlanden jest holenderskim przedsiębiorstwem działającym w dziedzinie ubezpieczeń na życie. Na początku 1995 roku weszła na polski rynek i jako główne przedsięwzięcie promocyjne wybrała sponsoring, decydując się na wspieranie kultury.

Wybrano sponsorowanie odbywającego się w październiku 1995 r. Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, prestiżowego wydarzenia kulturalnego. Zakładano realizację następujących celów:

  • Uświadomienie wybranym grupom ludzi faktu istnienia firmy Nationale Nederlanden i utrwalenie w świadomości marki tej firmy,

  • Osiągnięcie pozytywnego image firmy jako przedsiębiorstwa angażującego się w rozwój polskiej kultury dzięki zaprezentowaniu jej w kontekście prestiżowej imprezy artystycznej.

 

Ponieważ docelowym segmentem nabywców usług firmy świadczącej ubezpieczenia na życie są ludzie o średnim i wyższym wykształceniu, mieszkańcy miast w średnim i starszym wieku, wybranie jako imprezy sponsorowanej konkursu chopinowskiego uznano za właściwe w dotarci do grupy.

Wybór sponsoringu jako formy promocji, a nie tradycyjnej reklamy przez firmę wchodzącą na polski rynek wynikał z tego, że chciano uniknąć kojarzenia przez adresatów promocji firmy z komercyjnym charakterem takiego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu badań skuteczności tego przedsięwzięcia sponsoringowego okazało się, że zwiększył się stopień znajomości logo firmy oraz dziedziny działalności firmy Nationale Nederlanden.

Podobne prace

Do góry