Ocena brak

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego, uprawa roślin jednorocznych i wieloletnich, w tym również ogrodnictwo oraz plantacje roślin ozdobnych.

Do d.r. zaliczane jest również leśnictwo, gospodarowanie na zamkniętych terenach wodnych, w tym produkcja rybacka. D.r. ujmuje zagadnienia mające wspólne cechy. Zaliczamy do nich: uprawę roślin mających zdolność do biologicznej przemiany, zwierzęta znajdujące się w chowie i w hodowli mające zdolność do prokreacji i rozwoju. Zarządzanie zmianą w produkcji roślinnej i zwierzęcej umożliwia biologiczną przemianę w wyniku zwiększenia lub przynajmniej stabilizowania warunków niezbędnych do prowadzenia procesu produkcji.

Zmiany te dotyczą ilości zadawanych pasz, poziomu wilgotności powietrza, temperatury pomieszczeń, żyzności gleby oraz, w przypadku roślin pod osłonami, dostępu światła sztucznego. D.r. odróżniana jest od innych rodzajów działalności (np. uzyskiwanie zbiorów roślin uprawnych, prokreacja i przyrost zwierząt znajdujących się w chowie i hodowli). Do d.r. nie zalicza się np. oceanicznych połowów ryb oraz wyrębu lasu. Pomiar zmian dokonywanych w rolnictwie dotyczy uzyskiwanych zbiorów, prokreacji i przyrostu zwierząt.

D.r. związana jest z ryzykiem klimatu, chorobami roślin i zwierząt itp. Zdarzenia te mają bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne, a w konsekwencji na poziom zysku lub straty okresu sprawozdawczego. Odmienność rachunkowości d.r. wynika z faktu, że uprzednio przygotowane standardy nie uwzględniały różnic występujących w rolnictwie. Istota d.r. sprawia, że tradycyjny model rachunkowości nie zawsze sprawdzał się w rolnictwie. Fakt ten został uwzględniony w MSR nr 41.

Podobne prace

Do góry