Ocena brak

Działalność Polskiej Agencji Prasowej, Polskiej Agencji Informacyjnej oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Polska Agencja Prasowa została założona przez Związków Patriotów Polskich w Moskwie 10 marca 1944 roku pod nazwą Polpress. W sierpniu tego roku została przeniesiona do Lublina, w lutym następnego do Łodzi, by we wrześniu 1945 znaleźć siedzibę na Foksal 9 w Warszawie. Oficjalnie jako przedsiębiorstwo państwowe powołana została dekretem prezydenta Bolesława Bieruta 27 października 1945 roku. Do 1954 roku Agencję prowadziła żelazną ręką Julia Mincowa. W tym czasie PAP podlegała bezpośrednio Ministerstwu Propagandy i Informacji, zaś poza mediami głównym odbiorcą byli członkowie KC PZPR, dla których przygotowywano specjalny biuletyn prasowy.

Kolejnymi szefami PAP-u byli Stefan Staszewski (1957-58), Michał Hofman (1962-1971), Janusz Roszkowski (1971-1986), Bogdan Jachacz (1986-1990), Ignacy Rutkiewicz (1990-1994), Krzysztof Czabański (cztery miesiące 1992), Włodzimierz Gogołek (1994-1996) Krzysztof Komornicki (1996-1997), Robert Bogdański (od 1997). W niektórych okresach kierownictwo sprawowano kolegialnie.

Agencja przechodziła różne koleje losu, będące refleksem historii PRL-u i rodzącej się III RP. Symbolicznym zerwaniem z komunistycznym okresem było połączenie 27 lutego 1991 PAP-u z Polską Agencja Telegraficzną, powstałą w Polsce 31 października 1918 roku i działającej od 1939 roku przy polskim rządzie emigracyjnym w Londynie. W obecnej formie PAP działa od 31 grudnia 1997 roku, gdy Minister Skarbu przekształcił ją w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i nadał jej statut. Od maja 2002 roku Agencja buduje nową siedzibę na ulicy Mysiej 5, w miejscu dawnego urzędu cenzury. Polska Agencja Prasowa jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku, posiada wiele stałych i specjalnych tematycznych serwisów prasowych. 

Polska Agencja Informacyjna, dawniej Polska Agencja Interpress, istnieje od 35 lat i jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Agencja ta zajmuje się od początku działalności głównie organizacją i obsługą dużych przedsięwzięć medialnych. Zadaniem tego podmiotu było i jest przygotowywanie biur prasowych z okazji wizyt w Polsce zagranicznych polityków, biznesmenów i ludzi kultury. Od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w 1979 roku PAI jest głównym świeckim organizatorem obsługi medialnej wizyt papieskich.

Katolicka Agencja Informacyjna powstała w 1993 roku jako odpowiedź na kryzys w relacji Kościół – media, jaki nastąpił po przełomie roku 1989. Właścicielem KAI-u jest Konferencja Episkopatu Polski, a prezesem Marcin Przeciszewski. Jednym z głównych inicjatorów powołania Agencji, oprócz abp Józefa Życińskiego, był tragicznie zmarły bp Jan Chrapek. KAI nie pełni roli biura prasowego lub rzecznika Episkopatu, ale jest firmą pracującą w sytuacji wolnorynkowej na własną odpowiedzialność.

Celem KAI-u jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o życiu religijnym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Stolicy Apostolskiej. Serwis zawiera dziennie kilkadziesiąt depesz zebranych od ponad pięćdziesięciu korespondentów w kraju i za granicą, głównie dziennikarzy świeckich. Ponadto w celu kształtowania wizerunku Kościoła, KAI organizuje tematyczne konferencje prasowe i spotkania dla dziennikarzy. Od 1997 roku Agencja prowadzi również obsługę medialną papieskich pielgrzymek. Z serwisów KAI korzystają wszystkie krajowe dzienniki, większość tygodników, publiczni i prywatni nadawcy telewizyjni oraz radiowi. Stałym odbiorcą są też media katolickie i osoby duchowne i świeckie.

Na przykładzie krótkiego opisu dwóch krajowych agencji ogólnotematycznych i jednej specjalistycznej widać, jak różnorodne zadania i działania (łącznie z formami własności) mogą posiadać agencje prasowe. Zawsze jednak odnoszą się one w swojej istocie do podstawowej definicji agencji prasowych.

Podobne prace

Do góry