Ocena brak

Działalność outsourcingowa firmy Informix

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Niewątpliwie podstawowym motywem wprowadzania w organizacji gospodarczej outsourcingu informatycznego jest redukcja kosztów działania własnych systemów komputerowych. Jednakże coraz większe znaczenie ma również dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie. Znalezienie dobrego usługodawcy daje dostęp do całkowicie nowej wiedzy, zwiększając równocześnie elastyczność organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Firma Informix wychodząc naprzeciw potrzebom firm poszukujących możliwości realizacji własnych działań informatycznych na zewnątrz oferuje pakiet usług tzw. selektywnego outsourcingu. Określenie selektywny oznacza w tym przypadku, że klient może wybrać taki zakres usług informatycznych, realizowanych dla niego przez Informix, które mu najbardziej odpowiadają.

Obecnie podstawowymi usługami firmy Informix, które stały się przedmiotem zainteresowania firm są:

 

Informix zarządza i prowadzi bieżący nadzór nad rozwojem środowiska systemowego, zwłaszcza w zakresie architektury klient-serwer. Pomoc Informix polega również na określaniu pojawiających się nowych potrzeb klientów w zakresie sprzętu i oprogramowania. Różnego typu statystyki prowadzone podczas działania systemów pozwalają określać i wzmacniać ich najsłabsze punkty.

 

 

  • Zarządzanie siecią.

Informix administruje, zarządza, monitoruje i rozwija całe środowisko sieciowe klienta bez względu na jego rozległość. W tym zakresie bardzo istotną pomoc daje jeden z najbardziej popularnych systemów do zarządzania OpenView, umożliwiający obserwację i zmianę konfiguracji sieci komputerowej. Współpraca oprogramowania Informix z systemami IOS firmy Cisco umożliwia kontrolę sieci do poziomu poszczególnych urządzeń sieciowych.

 

  • Zarządzanie środowiskiem komputerów PC.

Informix prowadzi w ramach całej organizacji działania integracyjne obejmujące pełną obsługę środowiska komputerów PC. Działania te są realizowane przede wszystkim na platformie oprogramowania firmy Microsoft. Ujednolicanie oprogramowania, zwłaszcza w zakresie aplikacji biurowych, wiąże się ze znaczną obniżką kosztów korzystania ze sprzętu PC. Klient w każdej chwili może również korzystać z interakcyjnej pomocy technicznej udzielanej bezposrednoi przez telefon (Help Desk).

 

Serwis ratunkowy jest uruchamiany w sytuacjach występowania różnego typu katastrof, takich jak klęski żywiołowe, atak terrorystyczny, kradzież, czy awarie zasilania o szerokim zasięgu. Serwis ratunkowy prowadzony przez Informix gwarantuje, że systemy informatyczne organizacji dotkniętej katastrofą będą mogły wznowić działania w ciągu 24 godzin lub szybciej.

 

Podobne prace

Do góry