Ocena brak

DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1815 - 30

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Od 1815r car Alexander I zaczął przeprowadzać zmiany w Król. Pl. odsunął od władzy polityków, któŽzy pracowywali konstytucję. Byli to arystokraci - konserwatyści o szerokich, europejskich horyzontach. Na ich miejsce car wprowadził nowych ludzi, od których oczekiwał uległości w zamian za karierę politychną. Wodzem naczelnym wojska polskiego został brat cara, wlk xiąże Konstanty, psychopata. Brutalna musztra, bezduszna dyscyplina i kary cielesne wzmagały nienawiść młodych polskich oficerów do wodza i systemu, który reprezentował.

Car zwoływał sejm rzadko i nieregularnie, sejm nie miał wpływu na budżet państwa. W 1819r wprowadzono cenzurę.

Z początku działalność opozycyjną stanowiła leberalna szlachta z wysoko gosp rozwiniętych woj. zach. Jednak po wprowadzeniu cenzury, walka opozycji skoncentrowała się na sali sejmowej. Wincenty Niemojowski, wskazując antyliberalny i antykonstytucyjny charakter dyskutowanych projektów rządowych, doprowadził do ich odrzucenia przez zgromadzenie. Skrytykowano m. in. wprowadzenie cenzury. Car postanowił zdławić legalną opozycję przerywając obrady sejmu w 1820r. Posłów pod wodzą braci Niemojowskich nie wpuszczano do sejmu, fałszowano wyniki wybvorów na niekorzyść liberałów, a w 1825r zniesiono jawność obrad sejmowych.

Po 1815r zaczęły powstawać tajne związki skierowane przeciwko Rosji.

Związek Przyjacielski - "Panta Koina" - Warszawa i Tow. Filomatów - Wilno - były tajne, chociaż ich program daleki był od politycznej konspiracji. Członkowie spotykali się w celach głównie dyskusyjnych o literaturze, filozofii i społeczeństwie. W 1822r wykryto te organizacje a członków uwięziono na kilka mies.

Związek Wolnych Polaków miał bardziej niepodległościowy charakter. Członkami była głównie młodzież uniwersytecka z Pl, Litwy i Krakowa. Celem ich było przywrócenie niepodległości zjedn. Pl. W 1823r wykryto związek, a jego członków spotkały surowe represje.

Tow. Przyjaciół Pożytecznej Zabawy "Promieniści" i Zgromadzenie Filaretów (przyjaciele cnoty). Ich działalność konspiracyjną szybko przerwały władze.

Wolnomularstwo Narodowe przyjęło formy masońskie i oddziaływało na środowiska patriotyczne w całym Król. Celem było umacnianie więzi narodowych we wszystkich 3 zaborach, jednak ograniczano się do respektowania konstytucji.

Tow. Patriotyczne powstało po rozwiązaniu Wolnomularstwa i kontynuowało jego działalność. Celem było odzyskanie niepodległości.

Sprzysiężenie Podchorążych Piechoty - działaczami byli oficerowie i studenci UW oraz warszawska inteligencja. Nie było żadnego programu polit, celem było zorganizowanie powstania zbrojnego.

Podobne prace

Do góry