Ocena brak

Dział Personalny w kształtowaniu stosunków pracy

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Rola działu personalnego w dziedzinie rozwijania harmonijnych stosunków w przedsiębiorstwie jest duża, ale powinien on w tym zakresie współpracować także z kierownictwem firmy. Zadania działu personalnego w tej materii można określi następująco:

Znajomość praw pracowniczych i ich ochrona.

Partnerskie traktowanie organizacji związkowych oparte na zrozumieniu i akceptacji ich roli w przedsiębiorstwie.

Szkolenie kierowników liniowych w dziedzinie praw pracowniczych i ich respektowania.

Oddziaływanie na kierowników liniowych, aby właściwie traktowali podwładnych, z poszanowaniem ich praw i godności.

Aktywne uczestnictwo w negocjacjach i sporach związanych z postulatami pracowników.

We współczesnych przedsiębiorstwach najważniejszym zadaniem działów personalnych odnośnie rozwijania harmonijnych stosunków społecznych są negocjacje zbiorowe. Ich celem jest uzgodnienie umowy zbiorowej pomiędzy kierownictwem firmy a związkami zawodowymi, która odpowiadałaby obu stronom. Umowa taka zawiera uzgodnienia dotyczące: godzin pracy, płac, awansów, zwolnień, dyscypliny pracy, metod podziału nadgodzin, urlopów a także procedury rozpatrywania skarg. Warunki tej umowy są istotne dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ mogą stanowić ważny element zwiększenia konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów.

Podobne prace

Do góry