Ocena brak

Dziadkowie, rodzice, dzieci - Dziadkowie potrzebują wnuków

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Późna dorosłość, rozpoczynająca się ok. 60/65 roku życia, to piękny czas, ale pod warunkiem, że człowiek ma sieć wsparcia społecznego oraz zasoby finansowe, dające poczucie niezależności. Niestety, jest to także okres, gdy wyraźnie spada kondycja psychofizyczna, gdy człowiek ostatecznie usuwa się z kręgu zawodowego, traci kolejno najbliższych mu ludzi, gdy sam zaczyna przygotowywać się do śmierci, gdy coraz częściej potrzebuje opiekuna. Jednocześnie jest to czas głębokich refleksji, łagodzenia stosunku do innych i do życia; pojawia się też swoista wielkoduszność, łagodność i dystans. Mądrość życiowa to wielki potencjał ludzi w tym wieku, czy jednak najbliżsi i społeczeństwo chcą i potrafią z niej korzystać? Dopiero teraz widać, do czego nie tylko wnuki potrzebują dziadków, ale także vice versa. To dzięki wnukom mają oni kontakt ze światem, mogą być na bieżąco z różnymi nowinkami technicznymi, dzięki nim mogą spojrzeć na swoje życie jako dobrze przeżyte i wartościowe. Ale też dziadkowie mogą swoim wnukom pomóc w poszukiwaniu sensu życia, mogą pokazać im, skąd są, jaka tradycja jest ich tradycją, jakie są ich korzenie, dokąd zawsze mogą wrócić, gdy pobłądzą.

Przez całe swoje życie mamy do czynienia ze splataniem się ścieżek rozwojowych ludzi w różnym wieku i o różnym poziomie kompetencji. Dotyczy to wszystkich rodzajów naszej aktywności (zabawy, nauki i pracy) oraz wszystkich siedlisk (rodziny, grup rówieśniczych i towarzyskich, różnego rodzaju instytucji, miejsc pracy i wypoczynku). Zachodzi też swoiste sprzężenie zwrotne – na rozwój pokolenia młodszego znaczący wpływ mają pokolenia starsze, ale też młodzi wpływają na rozwój starszych. Oznacza to, iż na każdym etapie swego rozwoju człowiek podejmuje zadania i rozwiązuje je korzystając jednocześnie z obecności i pomocy osób młodszych, rówieśników i osób starszych. Korzystając ze wsparcia otoczenia oraz ze zdobytych już umiejętności dąży do tych nowych celów i dzięki temu nabywa nowe kompetencje. Napięcie powstające w trakcie kontaktu z osobami o innych kompetencjach jest więc podstawowym czynnikiem naszego rozwoju. W tym więc sensie nie tylko rodzice i dziadkowie kształtują ścieżki rozwoju swych dzieci i wnuków, ale także młodzi wpływają na rozwój swoich rodziców i dziadków.

A zatem: Rodzice dbajcie o swoich rodziców, dziadków Waszych dzieci, bo głównie dzięki nim Wasze dzieci mogą stawać się szczęśliwymi i odpowiedzialnymi dorosłymi, źródłem wsparcia dla Was, gdy znajdziecie się w końcowym okresie życia – w fazie późnej dorosłości. Wtedy Wasze wnuki, dzieci Waszych dzieci będą dla Was źródłem sensu Waszego życia i podporą w trudnych chwilach.

Podobne prace

Do góry