Ocena brak

DZAIAŁNOŚĆ DORADCZA FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Działalność uruchamiana jest już na etapie negocjacji z właścicielami przedsiębiorstwa starającego się o pozyskanie finansowania. Zaangażowanie menedżerów w kształtowanie procesów realnych rozpoczyna się dopiero po objęciu udziałów przez fundusz Venture Capital.

Fundusz Venture Capital wspiera przedsiębiorstwo udziałowe poprzez pomoc w rekrutacji personelu, przygotowywanie systemu zarządzania nim, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów rynkowych, szeroki zakres doradztwa i dostarczane w ustalonych terminach.

Zakres i formy wsparcia przedsiębiorstwa udziałowego przez fundusz Venture Capital w sferze doradztwa zależą od kilku czynników:

  •  
    • determinuje je polityka przyjęta przez fundusz i jego możliwości w tym zakresie

    • udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami będzie zależał od potrzeb zgłaszanych prze nie

    • zaangażowanie dawcy kapitału udziałowego może wynikać ze stopnia realizacji celu przedsiębiorstwa

Zapotrzebowanie na bardziej rozwinięte doradztwo i to w wielu dziedzinach występuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach nowo utworzonych.

Rozbudowany udział funduszu Venture Capital w zarządzaniu przedsiębiorstwami udziałowymi stwarza z jednej strony możliwość lepszej kontroli nad nimi, a z drugiej stanowi znaczne obciążenie kosztami zatrudnienia kompetentnych menedżerów oraz ogranicza korzyści z występowania własnej inicjatywy i odpowiedzialności przedsiębiorstw udziałowych.

Podobne prace

Do góry