Ocena brak

DYZARTRIA - MPD - Dyzartria czyli anartria

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

To zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków i dróg narządów mowy ujawniające się albo brakiem możliwości lub niewłaściwej realizacji fonemów i zaburzeniem niemal wszystkich cech prozodycznych-rytm, tempo mówienia, intonacja, akcent. Zaburzenie to powstaje wskutek wczesnego centralnego porażenia mózgowego które prowadzi do zaburzeń natury motorycznej, symptomy i zniekształcenia dźwięków mowy i elementów prozodycznych języka czyli substancji segmentalnej i suprasegmentalnej.

Zaburzenia dźwięków mowy zależą od charakteru i głębokości układu porażenia nerwowego. W lekkim przypadku mamy do czynienia z wadliwą wymową pojedynczych dźwięków, w poważnych obserwuje się wszystkie symptomy dyslalii oraz niewłaściwe tempo i wyrazistość mowy. Zaburzenia te pojawiają się w skutek porażenia poszczególnych struktur mózgu odpowiadającymi za sterowanie ruchowe mechanizmów mowy tj mięśnie języka i warg, żuchwy, podniebienia, gardła, krtani, przepony, mięśnie klatki piersiowej.

Mówienie w znaczeniu czynności ruchowych, artykulacyjnych jest wtórne w stosunku do czynności fizjologicznych; ssanie, żucie, połykanie, oddychanie-jest to warunkiem prawidłowej artykulacji.

Podobne prace

Do góry