Ocena brak

DYZARTRIA - MPD

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

MPD to zespół zaburzeń przede wszystkim ruchowych wywołanych uszkodzeniem CUN w okresie rozwoju. Przyjmuje się że porażenie ma charakter nie postępujący i powstaje w okresie ciąży i w okresie perinatalnym tj od początku urodzenia dziecka do 7 rż. Wśród czynników etiopatogennych szczególne znaczenie ma niedotlenienie mózgu płoduw okresie ciążowo płodowym .

Przyczyny niedotlenienia:

-zakłócenie wymiany gazowej matki

-zaburzenia krążenia, wady serca

-zaburzenia dyfuzji tlenu między łożyskiem a płodem

-zbyt krótka lub długa pępowina, niedrożność naczyń pępowinowych

-przedłużający się skomplikowany poród

-krwawienie do mózgu płodu

-embriopatie wirusowe-różyczka , odra,świnka,półpasiec

-działanie czynników toksycznych-narkotyki, leki

-choroby matki

-cukrzyca

-zaburzenia hormonalne

U dzieci z MPD mamy do czynienia z uszkodzeniem nerwu ruchowego, ośrodkowego.

Objawy osiowe:

-niedowład lub porażenie

-odruchy patologiczne

-współruchy patologiczne

-wzmożone odruchów

-wzmożone napięcia mięśniowego

Oprócz tego mogą towarzyszyć różnego stopnia opóźnienia rozwoju umysłowego do upośledzenia włącznie, zaburzeń narządu wzroku i słuchu, zaburzenia OUN, dysartria.

3 główne objawy mpd:

-wzmożone napięcie mięśniowe, spastyczność powodująca sztywność ruchów i trudności w ich wykonywaniu

-ruchy mimowolne, niekontrolowane

atakcja-charakteryzuje się zaburzeniem równowagi, drżeniem kończyn w czasie wyknywania bardziej precyzyjnych czynności.

Nasilenie zaburzeń przy mpd-3 stopnie:

-lekki, gdy dziecko chodzi i mówi, ruchy niezgrabne

-umiarkowany gdy mowa jest niewyraźna, trudności w konstruowaniu ruchów rąk, chód dziecka niepewny

-ciężki, mięśnie artykulacyjne są upośledzone, słaba kontrola ruchów

Postacie mpd:

-spastyczna,piramidowa

*niedowład połoniczy, prawo-lewo strony, porażenie kurczowo połonicze, ubytek neurologiczny dotyczy głównie kończyn po jednej stronie , ruchy mimowolne, zaburzenia wzrostu, rozwój umysłowy w wieku dzieci prawidłowych, może wsytąpić padaczka

*niedowład czterokończynowy-obustronny niedowład połoniczy-uszkodzone obie półkule mózgowe, nie opanowują zdolności do utrzymania pozycji stojącej, trudności z połykaniem, uboga mimika, ślinotok, mowa niewyraźna i rozwija się z opóźnieniem, bardzo dobrz rozwinięta sfera emocjonalna

*obustronny niedowład twarzy-stawanie na wewnętrznych krawędziach nogi a nie na palcach, nauka stania i chodzenia zależy od stopnia porażenia, o czasie rozwija się mowa, żądko jest padaczka

-pozapiramidowa

*zmienność napięcia mięśniowego i ruchów mimowolnych-atetotyczne-dotyczy rąk, ruchy szybkie nieskoordynowane, często występuje nidosłuch, głuchota, zaburzenia artykulacji i mowy

Usprawnianie aparatu ruchu:

-aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

-aktywizowanie i rozwijanie procesów poznawczych-spostrzeganie, pamięć, uwaga, język i myślenie poprzez ciekawość poznawczą organizowania mowy-opowiadanie książek

-rozwijanie funkcji percepcyjno motorycznych

-rozwijanie komunikacji językowej czyli mowy

Podobne prace

Do góry