Ocena brak

Dywersyfikacja

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie działalności gospodarczej, rozszerzenie asortymentu produkcji i sprzedaży, odchodzenie od jednobranżowości. Proces dywersyfikacji polega na rozwijaniu przez istniejące zakłady nowych rodzajów produkcji, tworzeniu nowych zakładów wytwarzających różne produkty i na wchłanianiu przez wielkie przedsiębiorstwa firm działających w innych dziedzinach gospodarki.

Formy:

-koncentryczna – polega na oferowaniu produktów nowych, choć zbliżonych technologicznie do dotychczas wytwarzanych, grupie nabywców będących dotąd poza zainteresowaniem firmy

-horyzontalna – polega na utrzymaniu dotychczasowych klientów i zaoferowaniu im nowego produktu

-konglomeratowa – oznacza rozszerzenie oferty poprzez zaproponowanie nowych produktów, często zupełnie niezwiązanych z wytwarzanymi poprzednio, dla nowych odbiorców (wiąże się to czasem nawet z zaprzestaniem produkcji „starych” wyrobów)

29 Podaj charakterystyke strategii biznesu

 

I. 1. strategie konkurencji

-ofensywne

-zróżnicowania

-koncentracji

-wyczekiwania

-zintegrowania

-kosztowe

-defensywne

2. strategie współpracy

-relacyjne

3. strategie przetrwania

4. strategie redukcji i wycofania się

II strategie marketingowe

-ofensywne

-penetracji rynku

-rozwoju rynku

-rozwoju produktu

-dywersyfikacji (pozioma, pionowa, lateralna)

-cenowe (skimmingowa, penetracji)

Podobne prace

Do góry